phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Team: Cliëntenadviesraad

Foto van team Cliëntenadviesraad

Wat is een Cliënten(advies)raad?
Iedere zelfstandige zorginstelling in Nederland hoort te beschikken over een cliëntenadviesraad die de belangen van cliënten/patiënten behartigt. De cliëntenadviesraad is bedoeld als gesprekspartner van het bestuur van de zorginstelling als het gaat om zaken die cliënten aangaan, zoals tevredenheid over de instelling, kwaliteit van de zorg, of wachttijden. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

De wettelijke kaders van de cliëntenadviesraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet kent de cliëntenadviesraad bijzondere rechten toe. Zo mag de cliëntenadviesraad informatie opvragen over beleid dat cliënten aangaat en dient het bestuur de cliëntenadviesraad over bepaalde onderwerpen te informeren en om advies te vragen. Op een aantal onderwerpen, zoals beheersing van de kwaliteit van de geleverde zorg, zaken op het gebied van de veiligheid, het invoeren van een nieuwe klachtenregeling of voeding en hygiëne heeft de cliëntenadviesraad zelfs een verzwaard adviesrecht. Dat betekent dat de plannen niet ingevoerd mogen worden zonder instemming van de cliëntenraad.

De cliëntenadviesraad is het enige orgaan dat binnen de zorginstelling namens en vanuit de cliënten kan praten met de zorginstelling om invloed uit te oefenen op het beleid dat cliënten aangaat. De cliëntenadviesraad heeft dus een belangrijke verantwoordelijkheid.

De Cliëntenadviesraad (CAR) van OCON
Als cliëntenadviesraad behartigen wij het algemeen belang van cliënten doordat we door OCON betrokken worden als adviesorgaan bij/in de beleidsontwikkelingen. Wij denken mee met beleidsvoornemens, en beoordelen die steeds door de bril van de client. Ook houden wij de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de gaten en maken wij het bespreekbaar als het algemene clientbelang daarmee gediend is. Als cliëntenadviesraad zijn wij zelfstandig en niet in dienst van OCON, en kunnen hierdoor een onafhankelijk oordeel vellen c.q. advies geven.

De cliëntenadviesraad is niet bedoeld voor individuele problemen van cliënten, maar we kunnen soms wel een luisterend en adviserend oor zijn in dergelijke situaties. Voor individuele problemen is er de klachtenprocedure.

Wat doet de Cliëntenadviesraad?
Wij komen maandelijks bijeen om vraagstukken te bespreken die cliënten aangaan, zoals het meten van clienttevredenheid, informatievoorziening aan cliënten, bejegening van cliënten, wachttijden. Aan de hand van een eigen jaaragenda én aan de hand van beleidsstukken die ons door de Raad van Bestuur worden aangereikt bereiden wij adviezen voor aan het Bestuur. Eén keer per kwartaal, of zoveel vaker als nodig, hebben wij hierover ook overleg met de Raad van Bestuur.
 
Jaarlijks publiceren wij een jaarverslag waarin wij onze activiteiten én uitgebrachte adviezen toelichten. 

Contact met de achterban
Om het algemeen belang van cliënten van OCON te behartigen is het belangrijk dat wij contact hebben met onze achterban en horen welke zaken er spelen en zo mogelijk verbetering behoeven. 
Hoe wij dit contact met de achterban structureel zullen vormgeven willen wij de komende maanden nader uitwerken. 

Contact met de Cliëntenraad
U kunt uiteraard ook zelf contact met ons opnemen voor zaken die u als client onder de aandacht van de cliëntenraad wil brengen, of als u ideeën heeft voor verbeteringen van de zorg en dienstverlening van OCON. Wij horen uw ideeën graag.

E-mail: [email protected]
Postadres: Postbus 546, 7550 AM Hengelo

 

Documenten
Visiedocument 2019-2021
Jaarverslag 2019 - 2020
Jaarverslag 2022

Maak kennis met ons team Cliëntenadviesraad

Profielfoto van B. Rozendaal

B. Rozendaal

Lid Cliëntenadviesraad

Bekijk profiel