phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Disclaimer website OCON 

Algemeen

De website van OCON biedt informatie over medische aandoeningen, behandelingen en nabehandelingen. Ondanks de voortdurende aandacht en zorg voor actualisatie en juistheid van gegevens, kan het voorkomen dat informatie niet (meer) volledig is of niet (meer) volledig klopt.  Aan de informatie zoals gepubliceerd op deze website, kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Geen medisch advies

De informatie op deze website is geen vervanging van de informatie die door orthopedisch chirurgen en andere behandelaars aan patiënten wordt verstrekt. De site geeft nadrukkelijk geen medisch advies. Voor gerichte advisering verzoeken wij u een afspraak aan te vragen bij de polikliniek. Bij (acute) gezondheidsklachten wordt u aangeraden om contact op te nemen met uw huisarts of behandelend orthopedisch chirurg.

Auteursrechten behoren toe aan OCON

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere verschijningsvormen, behoren toe aan OCON. Ongeacht de verschijningsvorm mag de informatie op deze website niet worden gewijzigd, gekopieerd of verspreid worden zonder vooraf schriftelijke toestemming van OCON te hebben verkregen.

Medische illustraties

De medische illustraties op de website van OCON zijn ontwikkeld door Rogier Trompert Medical Art. Alle voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht behoren toe aan Rogier Trompert Medical Art. Gebruik van medische illustraties zonder toestemming van OCON is strafbaar.

Niet verantwoordelijk voor websites van derden

Op de website van OCON en OCON Sport verwijzen wij via externe links door naar andere websites die  OCON  niet beheert. OCON is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar wij op onze eigen site naar doorverwijzen, noch voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via deze sites worden aangeboden.

Geen rechten ontlenen aan wachttijdvermelding

De wachttijden zoals vermeld op de website van OCON zijn bij benadering. Door (onvoorziene) omstandigheden als spoedopnames kunnen wachttijden fluctueren. Aan de gepubliceerde wachttijden kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Geen aansprakelijkheid

OCON aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (informatie gepubliceerd op) deze website.