phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Actiedag 16 maart

Datum:11 March 2023 08:28

De vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarom leggen landelijk veel ziekenhuismedewerkers hun werk op donderdag 16 maart neer voor een betere cao. Ook bij OCON zullen er acties zijn om van ons te laten horen, en het belang te onderstrepen van een goede cao. De patiëntenzorg zal zoveel mogelijk doorgang vinden. Helaas lukt dit niet volledig.

Wat betekent dat voor mijn zorg?
Alle geplande operatieve ingrepen zullen op donderdag 16 maart doorgang kunnen vinden. Helaas geldt dit niet voor alle poliklinische afspraken.
U wordt door ons gebeld als uw afspraak moet worden verzet. In overleg met u zal dan een nieuwe afspraak worden gepland. Als u niets van ons hoort, gaat uw afspraak op 16 maart gewoon door. We vragen u om niet zelf naar ons te bellen. Op deze manier hebben wij de ruimte iedereen tijdig te kunnen informeren. 

Wat kunt u doen om ons te helpen?
De noodkreet voor een goede cao zal bij OCON te zien zijn in acties op ludieke wijze. We willen u van harte uitnodigen ons hierbij te helpen door uw steun hiervoor te laten blijken, bijvoorbeeld door uw support uit te spreken in de acties die op social media verschijnen. Een goede cao zorgt ervoor dat het werken in de zorg aantrekkelijk wordt en blijft, zodat wij goed voor u kunnen blijven zorgen. 

Alvast onze hartelijke dank voor uw hulp!