phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Kies in 2023 de juiste zorgverzekering en verzeker u van de beste zorg bij OCON

Datum:29 December 2022 09:24

WIJ HELPEN OM UW BEHANDELING VOLLEDIG VERGOED TE KRIJGEN

 

Met sommige zorgverzekeraars hebben wij voor 2023 nog geen contract 
Als u kiest voor een ziekenhuis of kliniek waarmee uw zorgverzekeraar geen contract heeft, laat uw zorgverzekeraar u vaak een deel van de kosten zelf betalen. Met zo’n eigen bijdrage dwingen ze u eigenlijk om bepaalde ziekenhuizen of klinieken te mijden. Zo proberen ze bij ziekenhuizen en klinieken steeds lagere tarieven af te dwingen. OCON voelt zich medeverantwoordelijk de zorguitgaven in toom te houden, maar trekt wel ergens een grens. Kwaliteit heeft tenslotte een prijs. En kwaliteit van zorg staat bij ons voorop.

 

Dit gaan wij voor u doen als uw verzekeraar geen contract heeft
Wij gaan dan namens u aan het werk om uw zorgkosten volledig vergoed te krijgen. Niet gedeeltelijk, maar volledig. Als het nodig is, gaan we daar zelfs voor naar de rechter. Wij zijn daarover in gesprek met de Consumentenbond. 

 

U loopt geen risico
Zolang de zorgverzekeraar de zorgkosten niet aan u betaalt, gaan wij die ook niet bij u incasseren. Wij vertrouwen erop dat u ons betaalt zodra u het bedrag (of een eerste gedeelte daarvan) van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen.

 

De gemiddelde tarieven van OCON zijn lager dan het landelijk gemiddelde
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt de gemiddelde ziekenhuistarieven ieder jaar openbaar. Daarom weten wij dat de tarieven van OCON lager zijn dan landelijk gemiddeld. Iedere zorgverzekeraar kan daarom gewoon een contract met OCON afsluiten, dat is voor hen niet duurder dan elders. Met meerdere zorgverzekeraars hebben wij inmiddels dan ook een contract voor 2023 afgesloten.

 

Wij houden u via deze barometer op de hoogte van de voortgang.

 

Volg onze onderhandelingen

De kleurcodering geeft onze verwachting weer ten aanzien van de lopende onderhandelingen. Meer groen betekent dat we verder zijn in de onderhandelingen. Dat maakt de kans groter dat we ook in 2023 een contract sluiten met die zorgverzekeraar, en dat uw zorg vergoed wordt. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

  

Hoge inflatie, hoge looneisen: definitieve tarieven pas in de loop van 2023 bekend

Onze leveranciers van medische producten berekenen de hogere prijzen al maanden aan ons door. En de vakbonden eisen in 2023 loonsverhogingen van meer dan 10%. Om dat allemaal te kunnen betalen moeten wij veel hogere tarieven bij de zorgverzekeraars in rekening gaan brengen. Wij kunnen de tarieven voor 2023 pas berekenen als de uitkomst van de cao-onderhandelingen bekend is. De huidige cao loopt 1 februari 2023 af. Maar het is onbekend of tegen die tijd overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao.

 

Zorgplicht verzekeraars

In plaats van vaste tarieven, bieden wij zorgverzekeraars wel duidelijkheid. Daarvoor hanteren wij een rekenmethode. Een iets andere werkwijze dan normaal, maar de omstandigheden zijn nu eenmaal anders. Zorgverzekeraars krijgen zo wel een eerlijke kans hun wettelijke zorgplicht richting u na te blijven komen.

 

Het stappenplan kent drie basisstappen:

 

Stappenplan indexatie tarieven 2023 – rekenmethode om zorgverzekeraars in staat te stellen zorgplicht na te blijven komen

Prijslijst

1.        

2.        

3.        

 

Minimale indexering

koepelorganisaties

NVZ, NFU, ZN, ZKN

Decemberraming inflatie

2022 (%)

Verschil

CAO-index

koepelorganisaties (4,74%)

en werkelijke cao-ontwikkeling

(60% weging)

Index

7,39%

volgt

volgt na afronding CAO-onderhandeling

 

Per zorgverzekeraar komen er soms aanvullende stappen bij. Bijvoorbeeld als een zorgverzekeraar een deel van de zorgkosten over eerdere jaren nog steeds niet betaald heeft.

 

Patiënten steeds mobieler: plafondafspraken niet langer werkbaar

Door lange wachtlijsten in het hele land, behandelen wij inmiddels vier keer zoveel patiënten uit andere delen van Nederland dan voor corona. Het is niet betrouwbaar te voorspellen waar patiënten die naar OCON komen, verzekerd zijn. Net als bij veel ziekenhuizen, bleken de zorgverzekeraars er bij ons in 2022 helemaal naast te zitten met de voorspelling van de zorgvraag.

 

Maar iedereen heeft recht op goede zorg. En wij sluiten niemand uit. Daarom bieden wij zorgverzekeraars niet langer contracten aan met een te krap budgetplafond. Want die contractvorm levert onbeheersbare financiële tekorten voor OCON op.

 

OCON levert orthopedische en sportmedische zorg van de hoogste kwaliteit. Dagelijks staan wij met ruim 220 verpleegkundigen, OK medewerkers, medisch specialisten, secretaresses en overige medewerkers voor u klaar. Daarvoor vragen wij van zorgverzekeraars een eerlijk tarief.

 

U kunt nog tot en met 31 december 2022 overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

 

Voor vragen kunt u zich per email tot ons wenden of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.