phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Dagbehandeling

Wanneer u een dagbehandeling ondergaat in onze kliniek dan wordt u hiervoor uitgenodigd op onze speciaal ingerichte dagbehandelingsafdeling. Deze afdeling is zo ingericht dat u snel geholpen wordt, waardoor u in de meeste gevallen na uw behandeling dezelfde dag nog weer naar huis kunt.

Voorbereiding

Wanneer u een dagbehandeling moet ondergaan ontvangt u hiervoor per post een uitnodiging. Op deze uitnodiging vindt u ook specifieke informatie over hoe u zich moet voorbereiden en wat u moet meenemen. 

Houd in elk geval met onderstaande punten rekening:

  • Zorg ervoor dat u geen make-up, nagellak of bodylotion draagt.
  • Draag geen sieraden maar laat deze zoveel mogelijk thuis.
  • Breng makkelijk zittende kleding mee voor na de operatie (trainingsbroek/joggingbroek/trui/vest).

Dagopname

Op de dag van de behandeling moet u zich op het met u afgesproken tijdstip melden bij de receptie in de centrale hal van ZGT. Een gastvrouw van ZGT begeleidt u vervolgens naar de afdeling. Op de afdeling moet u zich melden bij de medisch secretaresse achter de balie. Deze zal een korte vragenlijst met u doornemen. Vervolgens kunt u plaatsnemen in de lounge totdat u opgeroepen wordt voor uw behandeling.

De reden dat u twee uur voor aanvang van de operatie aanwezig dient te zijn heeft te maken met  de voorbereiding die plaatsvindt voor de operatie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een operatie uitvalt of eerder klaar is, waardoor u mogelijk eerder aan de beurt bent. Om hier flexibel mee om te gaan en het proces zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent.

In onze lounge is een TV, verschillende tijdschriften en een aantal computers aanwezig die u kunt gebruiken. Tevens is er Wi-Fi aanwezig. Zodra u opgeroepen wordt neemt een verpleegkundige u mee naar de kleedruimte. Hier trekt u operatiekleding aan. In de kleedruimte is een kluisje aanwezig voor uw kleding en overige spulletjes.

Familie/partners
Wanneer u een familielid/partner meegenomen heeft, moet u hiervan afscheid nemen zodra u naar de kleedkamer vertrekt. Uw familielid kan gebruik maken van het bezoekersrestaurant van de ZGT en laat zijn telefoonnummer achtergebij de medisch secretaresse. De medisch secretaresse neemt dan telefonisch contact op zodra uw operatie afgerond is. Indien u dit wenst mag u uiteraard zelf ook met uw partner/familielid bellen.

Voor de operatie
Zodra u zich heeft omgekleed krijgt u een bed op onze recovery afdeling. Hierna wordt u naar de operatiekamer vervoerd en start de operatie.

Na de operatie
Na afloop van de operatie komt u terug op de recovery afdeling. Hier blijft u tot u zich weer goed voelt en de verdoving is uitgewerkt. Vervolgens kunt u zich weer omkleden in de kleedruimte en komt u terug in onze lounge waar u koffie, thee en een broodje krijgt aangeboden. De verpleegkundige voert hierna het ontslaggesprek met u en geeft u een brief voor een controle afspraak mee naar huis.

Ophalen
Zodra u uit de operatie komt neemt de medisch secretaresse telefonisch contact op met uw familielid. Indien u dit wenst mag u uiteraard zelf ook met uw partner/familielid bellen. Uw familielid komt u vervolgens ophalen. Wij adviseren familieleden een rolstoel uit de centrale hal van ZGT mee te nemen om u naar de parkeerplaats te vervoeren.

Mobiele telefoongebruik 
Met betrekking tot het mobiele telefoongebruik binnen onze kliniek vragen wij u:

  • uw mobiele telefoon beperkt te gebruiken.
  • vooraf te melden als u voor privégebruik film-, foto- of geluidsopnamen wilt maken van het gesprek met de zorgverlener.
  • verder geen film-, foto,- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming.