phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Rechten en plichten patiënt

Wanneer u bij OCON bent opgenomen, vertrouwt u op de zorg van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners. U heeft als patiënt rechten en plichten. En uiteraard heeft uw arts ook rechten en plichten. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten en die van de arts. Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier voor de folder 'uw rechten als patiënt'.

RECHT OP INFORMATIE

U heeft recht op informatie. Uw arts vertelt u voor een behandeling of onderzoek precies wat er gaat gebeuren en waarom. Deze informatie heeft u nodig om te kunnen beslissen of u wel of niet instemt met de behandeling.

TOESTEMMINGSVEREISTE

De arts mag u alleen behandelen met uw toestemming. U bent dus degene die uiteindelijk beslist of u wel of niet wordt onderzocht en/of behandeld.

MINDERJARIGEN

Voor minderjarigen gelden de volgende regels:

  • Kinderen tot 12 jaar: ouders of voogden die met gezag zijn belast, voeren namens kinderen alle patiëntenrechten uit en beslissen over een behandeling of onderzoek. Kinderen moeten wel op een bij hen passend niveau geïnformeerd worden;

  •  Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: oefenen zelf de patiëntenrechten uit. Voor het sluiten van een behandelovereenkomst is toestemming van de ouders én het kind nodig;
  •  Vanaf 16 jaar worden kinderen in de WGBO gelijkgesteld aan volwassenen. Zij mogen dan zelf beslissen over een behandeling of onderzoek. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben zonder toestemming van de minderjarige geen recht op medische informatie.

Een arts mag in het kader van goed hulpverlenerschap soms ook afzien van het verstrekken van informatie aan de ouder(s)/voogd(en). OCON volgt hierin de richtlijnen van het KNMG. 

UW MEDISCH DOSSIER

De arts is verplicht om een dossier van uw behandeling bij te houden. OCON maakt samen met ZGT gebruik van één elektronisch systeem voor alle patiëntdossiers (EPD). Hierin registreren we uw contactgegevens, afspraken en gezondheidsgegevens. Het kan ook laboratoriumuitslagen en röntgenbeelden bevatten. Zo kunnen we snel en doeltreffend de zorg bieden die ú nodig heeft en verhogen we de patiëntenservice en patiëntveiligheid.

Uitsluitend medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier raadplegen.

U mag zelf ook uw dossier inzien. Veel informatie kunt u lezen in de beveiligde omgeving van het patiëntenportaal MijnZGT.  U kunt online onder andere uw laboratorium- en radiologie uitslagen bekijken en u ziet de specialistenbrieven die door OCON zijn verzonden naar andere zorgverleners. Ook kunt u voor een aantal specialismen zelf online afspraken maken of vragenlijsten beantwoorden.

Naast recht op inzage heeft u ook recht op correctie, afschrift en vernietiging van gegevens. Meer hierover leest u in de privacyverklaring


SECOND OPINION (TWEEDE MENING)

Twijfelt u aan de diagnose van uw medisch specialist? Dan kunt u altijd een second opinion vragen. Het maakt niet uit welk soort behandeling u krijgt. Een second opinion is een oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen arts. Deze tweede deskundige geeft op uw verzoek zijn/haar mening over een diagnose of behandeling.

Wilt u een second opinion aanvragen? Bespreek dit dan met uw huidige medisch specialist. Hij of zij kan dan uw medische gegevens aan de tweede deskundige doorgeven. Dat bespaart u dubbele onderzoeken. Let wel: de tweede deskundige neemt de behandeling niet over. Weet ook dat u altijd verplicht bent uw arts duidelijk en volledig te informeren. Alleen dan kunnen zij een goede diagnose stellen en u deskundig behandelen.

VERTEGENWOORDIGING

U kunt een verklaring opstellen waarin u iemand aanwijst als uw vertegenwoordiger in situaties waarin u zelf geen beslissingen kunt nemen.

WILSVERKLARING

U kunt uw wensen op papier zetten voor situaties waarin u niet voor uzelf kunt beslissen.

KLACHT

Als u niet tevreden bent over uw behandeling bij OCON, heeft u het recht om een klacht in te dienen. Klik hier voor meer informatie over het indienen van klachten.