phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Hand- en pols

Hand en pols problematiek is complex en verdient gespecialiseerde orthopedisch chirurgen en hand- en ergotherapeuten. Alleen dan wordt de juiste diagnose gesteld en de goede behandeling gekozen en uitgevoerd.

Hand- en pols specialisten OCON

Binnen OCON wordt de behandeling van hand en pols aandoeningen verzorgd door dr. Vochteloo en dr. Ooms. Zij hebben uitgebreide expertise in hand en pols chirurgie en de behandeling ervan is hun aandachtsgebied. Ze hebben het examen van de European Board of Hand Surgery afgelegd, waardoor ze Europees gecertificeerd handchirurg zijn ( Fellow of the European Board of Hand Surgery).

Daarnaast zijn beiden lid van de werkgroep Hand en Pols van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (www.handchirurgie.nl)  Binnen ZGT participeren zij in het multidisciplinaire handenteam, waar ingewikkelde hand en pols problematiek wordt besproken en over behandeling geadviseerd. 

Nauwe samenwerking met therapeuten

Veel hand en pols aandoeningen worden conservatief, dat wil zeggen zonder operatie, behandeld. Daarom is het belangrijk dat er nauwe samenwerking is met de handtherapeuten en ergotherapeuten. Zij helpen u onder andere bij functie herstellende oefeningen en met beschermende braces.

Waarborging kwaliteit

Door technologische innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van arthroscopie (kijkoperaties) van de pols, zijn operatietechnieken sterk verbeterd en verfijnd. We leren nog steeds meer en passen de technieken waar nodig continue aan. Ditzelfde geldt voor onze (na)behandelingsprotocollen voor de handtherapeuten. Er komt meer en meer goed wetenschappelijk onderzoek naar de juiste nabehandeling van aandoeningen, zowel conservatief (zonder operatie) als operatief. We gaan daardoor steeds meer evidence-based werken, dat wil zeggen dat we werken op een manier die wordt ondersteund door goed wetenschappelijk onderzoek en bewezen goede effecten heeft.

De nieuwe technische ontwikkelingen zijn mooi, maar het belangrijkste is de tevredenheid van de patiënt met het resultaat. Daarom maken wij gebruik van PROMS (Patient Reported Outcome Measurements) voor het evalueren van onze behandelingen. Onze wetenschapscoördinator verwerkt de PROMS en stuurt het wetenschappelijk onderzoek binnen OCON aan, onder andere op het gebied van hand en pols.

Samenwerkingen regionaal, landelijk en internationaal

De hand en pols specialisten zijn lid van de landelijke werkgroep Hand en Pols van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. In deze werkgroep worden vaak complexe gevallen besproken, waardoor patiënten kunnen profiteren van de kennis en kunde van collega’s uit het hele land. Wij zijn hierdoor ook op de hoogte van wat andere centra te bieden hebben aan behandelingen van zeer specifieke problematiek en kunnen zo nodig gericht doorverwijzen. Soms nodigen we ook deskundigen uit in OCON om speciale operaties samen uit te voeren. OCON werkt intensief samen met de radiologie op het gebied van de beeldvorming bij aandoeningen van de hand en pols. Bijvoorbeeld om te zoeken naar de beste manier om scans te maken van de polsmeniscus. Daarnaast geven we regelmatig presentaties en onderwijs binnen het ziekenhuis, voor huisartsen en fysio- hand- en ergo therapeuten. Dit alles heeft maar 1 doel: optimaliseren en verhogen van de kwaliteit van zorg.

Periodieke overleggen tussen specialisten

Wekelijks hebben de hand en pols specialisten een overleg over moeilijke problematiek, indien nodig met de patiënt erbij, zodat gekozen kan worden voor een behandeling waar iedereen achter staat. Elke maand is er zowel op locatie Almelo als Hengelo in ZGT een handenteam bespreking. Dr. Vochteloo en dr. Ooms bespreken en zien zo nodig patiënten in een heel team met de plastisch chirurg, traumachirurg, reumatoloog, revalidatie arts, ergo- en handtherapeut.