phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Traumatologie

Wanneer u via de Spoedeisende Hulp het ziekenhuis binnen komt met acuut letsel aan uw bewegingsapparaat (bijvoorbeeld een botbreuk, een verstuikte enkel of een schouder uit de kom), dan wordt u behandeld door een trauma orthopeed of een traumachirurg. De behandeling van zo'n acute verwonding valt onder de noemer traumazorg.

Het team
Binnen OCON zijn vier medisch specialisten aangesteld voor de acute traumazorg: dr. Pakvis, dr. Peters, dr. Rompen en dr. Vochteloo, soms aangevuld met een specialist die tijdelijk bij OCON in dienst is (Chef de Clinique). Zij vormen gezamenlijk de trauma-unit van OCON. Allen zijn zij gecertificeerd trauma orthopeed en lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedische Traumatologie.

Voor bepaalde zeldzamere en bijzondere letsels zoals botbreuken rond eerder ingebrachte heup- of knieprotheses of gebroken ruggenwervels, wordt u behandeld door orthopedisch chirurgen die speciaal op dat gebied veel ervaring hebben opgebouwd.

Een trauma opgelopen: Wat nu?
Een botbreuk of zware kneuzing komt altijd onverwacht en altijd ongelegen. Van het ene op het andere moment krijgt uw leven, meestal tijdelijk, een andere wending. Voor de meeste mensen is het dan ook een ingrijpende gebeurtenis die in veel gevallen met zorgen, verdriet en frustraties gepaard gaat. Mensen ervaren de herstelperiode vaak als langdurig en het vergt doorgaans ook minstens enkele maanden alvorens u uw normale dagelijkse activiteiten weer geheel op kunt pakken.

De behandeling zal er uiteraard altijd op gericht zijn om de voorwaarden voor een zo goed mogelijk herstel te bewerkstelligen. Dit betekent niet in alle gevallen dat alles weer helemaal zo goed wordt als het ooit was. Op termijn kunnen bepaalde klachten resteren of bepaalde functies niet helemaal terugkomen. De orthopeden van OCON willen u in dit proces zo goed mogelijk begeleiden. Onze ervaring is dat het voor de patiënt heel belangrijk is om in een vroeg stadium van de behandeling duidelijke informatie te krijgen. Over de aard van het letsel, de behandeling, de duur van de te verwachten revalidatieperiode en de kans op eventuele restklachten of restafwijkingen.

Met spoed opereren leidt niet altijd tot de beste uitkomsten
Vroeger werden botbreuken vaak direct operatief behandeld. Artsen dachten destijds dat dat beter was. Complexe operaties werden in die tijd vaak midden in de nacht uitgevoerd. Inmiddels is wetenschappelijk vast komen te staan dat 's avonds laat en 's nachts opereren om allerlei redenen vaak niet tot de beste resultaten leidt. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het noodzakelijk de operatie zo snel mogelijk uit te voeren, bijvoorbeeld bij een open beenbreuk met veel risico op infectie. In de meeste andere gevallen is het beter de operatie uit te voeren op een moment dat er een gespecialiseerd operatieteam beschikbaar is en er een goed behandelplan is opgesteld. Vaak ook moeten de weefsels eerst ontzwellen alvorens het veilig is een operatie te verrichten. Voor sommige trauma's betekent dit dat het optimale moment van opereren wel 7 tot 14 dagen nadat het letsel is opgetreden kan zijn. Veel mensen zijn zich hier niet van bewust en wij krijgen geregeld vragen waarom operaties niet eerder worden uitgevoerd.

De trauma spreekuren: Een team van professionals is bij uw behandeling betrokken
Acute traumazorg betreft complexe en spoedeisende zorg. De behandelingen duren vaak enkele weken tot maanden. In die periode zijn meerdere poliklinische controles nodig. U komt dan met meerdere specialisten, arts-assistenten of paramedici zoals gipsmeesters, fysiotherapeuten of gespecialiseerd verpleegkundigen in aanraking. Zij vormen tezamen het behandelend team en hebben ieder hun eigen rol. Er vindt regelmatig onderling overleg plaats. Zoveel betrokkenen kan voor de patiënt soms onoverzichtelijk lijken. Het is echter in alle gevallen bij alle leden van het team bekend welke orthopedisch chirurg uw hoofdbehandelaar is en u kunt daar ook naar vragen indien gewenst. De hoofdbehandelaar voert de regie over de behandeling en neemt, in samenspraak met u, de belangrijke beslissingen. Ons gehele team streeft ernaar u de meest optimale zorg te verlenen zodat u zo goed mogelijk herstelt.