phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

dr. A. Peters

Aandachtsgebieden

 • Heup-prothesiologie;
 • Knie-prothesiologie
 • Sportorthopedie (incl. voorste kruisbandreconstructies);
 • Voet- en enkelchirurgie;
 • ​Traumatologie.

BIG: 99049540501

Opleiding
1996-1999
Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, 2de fase studie geneeskunde
Keuze co-schappen:
Orthopaedie, Ziekenhuis Hilversum, Hilversum.
Traumatologie, St. Johns Medical College Hospital Bangalore, India

1990-1996
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geneeskunde, studie geneeskunde

1984-1990
Middelbare school: Atheneum B, OSG “de Bataafse Kamp”, Hengelo

1978-1984
Basis school (Braunschweig, Hengelo)
Werkervaring
2006-heden
Orthopedisch Chirurg Orthopedisch Centrum Oost-Nederland

2005
Fellow traumatologie Queens Medical Centre, Nottingham, Engeland

2002-2006
Assistent geneeskundige in opleiding tot orthopaedisch chirurg
Slotervaartziekenhuis en Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.
Einde opleiding 31 december 2005

2000-2002
Vooropleiding algemene chirurgie, Jeroen Bosch ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch

1999
Assistent geneeskundige niet in opleiding, afdeling orthopaedie Slotervaartziekenhuis, Amsterdam

1995-1998
Docent vakgroep Anatomie en Embryologie, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam;
verantwoordelijk voor de practica anatomie en embryologie aan studenten geneeskunde

1993-1994
Docent vakgroep Fysiologie, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam;
verantwoordelijk voor de practica fysiologie aan studenten geneeskunde
Publicaties

Publicaties
F. F. Schröder, N. J. J. Verdonschot, B. ten Haken, A. Peters, A. J. H. Vochteloo, D. F. M. Pakvis, R. Huis in’t Veld. Low-field
magnetic resonance imaging offers potential for measuring tibial component migration. Journal of Experimental Orthopaedics 2018
5:4
https://doi.org/10.1186/s40634-017-0116-2​

R. Huis in ‘t Veld, A. Peters, M. Vollenbroek-Hutten, H. Hermens, C. van den Hoven, Patient Needs for an Ambulant Dislocation
Alert System Following Total Hip Arthroplast, Telemedicine J E Health, dec 18, 2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29252130

A. Peters, C.J. Rompen, R. Huis in ’t Veld, How the words we use affect the care we deliver (letter to the editor). Clinical
Orthop. Related Research, januari 2017: 475 (1):292. https://DOI/10.1007/s11999-016-5161-0

A. Peters, A.J.H. Vochteloo, R. Huis in ’t Veld, “Removal of restrictions following primary THA with posterolateral approach does not increase the risk of early dislocation”. Acta Orthopedica  2015 Mar 9:1-6.

A.S. Homan, A. Peters, A.J.H Vochteloo, M. Heeg  "Een vijfjarige jongen met een onbelastbaar been na kniedistorsie bij het trampolinespringen". Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie: rubriek Trauma in Beeld, 2015

B. Oudelaar, A. Peters, G. Kerkhoffs, Vochteloo, Huis in ‘t Veld, De behandeling van een fractuur van het posteromediale tuberkel van de talus, Trauma in Beeld, Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie, 2014, accepted

Drs. M.T. Letsch, Drs. A. Peters, Dr. A.J.H. Vochteloo, Drs. N. Hendriks-Brouwer, Dr. R. Huis in ’t Veld, Nervus ulnaris uitval na een gedisloceerde antebrachii fractuur bij een 10-jarige jongen, Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie, no 5, p129-132, 2014

Transitoire osteoporose van de heup
D. Koppens en A.J. Peters
Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 16, Nr 2, juni 2009

Long-term results of cementless primary total hip arthroplasty with a threaded cup and a tapered rectangular titanium stem in rheumatoid arthritis and osteoarthritis
Zwartele R, Peters A, Brouwers J, Olsthoorn P, Brand R, Doets C.
Int Orthop. 2008 Oct:32(5):581-7

A. Peters, E.L.F.B. Raaymakers. Hardnekkige retropatellaire chondropathie met malalignment van het strekapparaat. Lange termijnresultaten van transpositie van de tuberositas tibiae. Ned.Tijd. Orthop July 1999

Presentaties
C.M.W. van den Hoven, R.A.G. Hoogeslag, J. Renaalda, E. Maartens, A. Peters, J.C. Rompen, R. Huis in ’t Veld. The Use of
Sport-Specific Test Protocols to Assess Kinematic Risk Factors of Re-Injury in Acl Reconstructed Knees 11th Biennial ISAKOS
Congress, Shanghai China, June 4-8, 2017

Met de voeten aan het werk. Dr. G.J. Hoytema Stichting. Nascholing RSGO, 2014/01/12

Master musculoskeletaal fysiotherapie Saxion Enschede, Orthopedie onderste extremiteit, voet en enkel, april 2014

Ambulancedienst Oost Presentatie over OCON november 2014

“De wijze uit het oosten”  Symposium ter gelegenheid van de oratie van Prof. Dr. G.M.M.J. Kerkhoffs, november 2014

J. Paalman, A. Peters, R. Hoogeslag, R. Huis in ’t Veld, Ultrasound imaging of the knee: a simple additional tool in the diagnosis of meniscal tears, NVA, April 4th, ‘s Hertogenbosch, The Netherlands, 2014 

M. Tijink, R. Huis in het Veld, A. Peters, Anti-luxatie instructies na plaatsen van een totale heupprothese via de posterolaterale benadering, Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland jaarcongres, 7 en 8 oktober 2014

M. Tijink, A. Veldhuijzen, R. Huis in ‘t Veld, A.Peters, Leefregels na plaatsing van een totale heup prothese, ZGT Wetenschapsdag, oktober 2014

Casuistiek en moderator Euregiotraumacongres december 2010

CCOC, onderwijs landelijke arts-assisitenten orthopedie: Enkelinstabiliteit 18 maart 2010

Onderwijs Arts-assistenten ZGT onderwerp: enkelfracturen Maart 2010

Casuistiek en moderator Euregiotraumacongres december 2009

Kniecursus fysiotherapie, Saxion Hogeschool Enschede mei 2009

Onderwijs Arts-assistenten SMT onderwerp: enkelfracturen februari 2008

Kniecursus fysiotherapie, Saxion Hogeschool Enschede november 2007

A.Peters, J.E. Brouwers, P.G.M. Olsthoorn, H.C. Doets The Zweymuller prosthesis in primary total hip arthroplasty. Comparison of the long-term results in osteoarthrosis and rheumatoid arthritis; annual conference of the SICOT/ SIROT, Paris, September 2001

H.C. Doets, J.E. Brouwers, A. Peters, P.G.M. Olsthoorn The Zweymuller-1 prosthesis in primary total hip arthroplasty. Long-term results in osteoarthrosis and rheumatoid arthritis ; BVOT- NOV Spring symposium, Cementless Total hip arthroplasties, Antwerp, April 2000

Posters
A.Peters, E.A. Hoebink, R.J. Bolhuis, G.H.R. Albers Treatment of unstable and stable trochanteric fractures with an intramedullary nail; Poster 6th congress of the EFFORT, Helsinki, Juni 2003

A.Peters, J.E. Brouwers, P.G.M. Olsthoorn, H.C. Doets The Zweymuller prosthesis in primary total hip arthroplasty. Comparison of the long-term results in osteoarthrosis and rheumatoid arthritis; annual conference of the SICOT/ SIROT, Paris, September 2001

H.C. Doets, J.E. Brouwers, A. Peters, P.G.M. Olsthoorn The Zweymuller prosthesis in primary total hip arthroplasty. Comparison of the long-term results in osteoarthrosis and rheumatoid arthritis; Poster 68th annual meeting AAOS, San Fransisco Maart 2001

Lidmaatschappen
 • Dutch Orthopedic Foot and Ankle Association;
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging;
 • Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie;
 • Werkgroep NVOT (Orthopedische Traumatologie).
Nascholing
2015
 • NOV Jaarcongres Sportgerelateerde letsels
 • Omgaan met Werkdruk Intervisie voor de medisch specialist
 • Traumaoverleg Euregio
 • NOV Najaarscongres
 • Major complications in Arthroplasty - periprosthetic infections & fractures 
 • Voorste kruisbandletsel, huidige inzichten en toekomstige ontwikkelingen 

2014
 • Spoedeisende Hulp Artsen Traumaoverleg Euregio 
 • Teach the Teacher 1 
 • Orthopedie Acetabulaire revisiechirurgie:behandeling van botdefecten en complicaties
 • Tim Albert's "Write a journal article and get it published!" 
 • Orthopedie Worst cases in Hip Surgery 
 • Orthopedie Traumaoverleg Euregio 
 • Orthopedie The Art(throscopy) of Football 
 • Orthopedie Traumaoverleg Euregio
 • Orthopedie NOV Jaarcongres 2014 Kinderen en Wervelkolom
 • Advanced Trauma Life Support provider cursus
 • "Snijden, timmeren en praten ... onze sport van de toekomst" 
2013
 • Orthopedie NOV Kwaliteitsdag 2013 Patient  Reported Outcome Measures
 • Orthopedie |Hands-on| ervaring opdoen op het gebied van voet en enkelchirurgie
 • Orthopedie Traumaoverleg Euregio
 • Orthopedie Traumaoverleg Euregio
 • Orthopedie NOV Jaarcongres 2013 "DE KNIE" 
2012
 • Orthopedie Traumadagen 2012
 • Orthopedie Reumavoetenspreekuur, een multidisciplinaire benadering
 • Orthopedie Masterclass The Stiff Knee 
 • Orthopedie NOV Najaarscongres 2012
 • Orthopedie Traumaoverleg Euregio
 • Orthopedie NOV Voorjaarsvergadering 2012
 • Orthopedie NVA Jaarcongres 2012: Sports In Sight
2011
 • Orthopedie Traumaoverleg Euregio
 • Orthopedie NOV Najaarscongres 2011
 • Orthopedie Masterclass Enkelscopie
 • Orthopedie Traumaoverleg Euregio
 • Orthopedie AOTrauma Advances Hand Symposium
 • Orthopedie Hands-on kadaver cursus
 • Orthopedie Esser Course Around the Wrist
 • Orthopedie Werkgroep Voet en Enkel bijeenkomst
 • Orthopedie NOV Jaarcongres 2011 
Nevenactiviteiten vak-gerelateerd
 • De Traumadagen, grootste landelijke traumacongres. 2007, 2008, 2009 en 2010
 • Euregio traumacongres 2009 en 2010