phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Verzekering en vergoeding

Kies de juiste zorgverzekeraar. Verzeker u van de beste zorg bij OCON in 2024.


Ieder jaar proberen we met alle zorgverzekeraar een contract te sluiten. Dit ontzorgt de patiënt: de rekening voor de behandeling gaat dan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, en deze brengt alleen het eigen risico in rekening. De onderhandelingen met zorgverzekeraars gaan onder andere over de prijs en de hoeveelheid behandelingen die wij mogen doen. Een reële vergoeding voor onze behandelingen is noodzakelijk om ons werk nu en in de toekomst goed te kunnen blijven doen. Komen we er met een zorgverzekeraar echt niet uit? Dan sluiten we geen contract met elkaar. We willen immers kwaliteit leveren en blijven investeren in goede zorg voor de toekomst.


Contracten 2024

Voor het jaar 2024 hebben we voor Medisch Specialistische Zorg (sport en orthopedie) een contract met alle zorgverzekeraars. Voor eerstelijns fysiotherapie hebben we een contract met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CZ!


 

Medisch Specialistische Zorg

(sport en orthopedie)

Eerstelijns
fysiotherapie

ASR

Caresq

CZ

X

DSW

Salland (voorheen ENO)

Menzis

ONVZ

VGZ

Zilveren Kruis

Zorg & Zekerheid✔ = contract 2024
X = geen contract 2024


​​Facturatie en eigen risico

Wanneer u voor een onderzoek of behandeling gebruik maakt van de diensten van OCON, bent u aansprakelijk voor betaling van de kosten. Dat betekent dat u ervoor verantwoordelijk bent dat de rekening (factuur) wordt betaald. In veel gevallen kan dit via uw zorgverzekering. Het kan ook zijn, dat uw verzekering de kosten maar gedeeltelijk vergoedt of zelfs helemaal niet, bijvoorbeeld als u een budgetpolis heeft. Indien u een budgetpolis heeft worden niet in alle gevallen de volledige zorgkosten vergoed. Wilt u zeker weten of uw kosten volledig worden vergoed, check dit dan altijd bij uw zorgverzekeraar.  

Lees meer over facturatie en uw eigen risico > 


Passantentarief

Als uw zorgverzekeraar voor één of meer behandelingen bij OCON geen contract heeft afgesloten met ons, dan brengt OCON het zogenaamde passantentarief in rekening. De passantentarieven gelden dus voor de behandelingen waarvoor OCON geen overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar. 


Het passantentarief wordt in rekening gebracht op het moment dat er geen overeenkomst is met uw zorgverzekeraar voor die specifieke behandeling of op het moment dat u bij de start van uw behandeling niet verzekerd bent. Ook kan het zijn dat u alleen een basisverzekering heeft afgesloten maar geen aanvullende verzekering terwijl de behandeling die u wilt of moet ondergaan alleen vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering.

Klik hier voor de passantentarieven 2024.

Heeft u een zorgverzekering afgesloten, dan kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar en afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal uw zorgverzekeraar (een deel van) de behandeling aan u vergoeden.

Samengevat: wilt u zeker weten of uw behandeling bij OCON wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dan raden wij u aan bij uw zorgverzekeraar na te gaan of deze een contract heeft met OCON.  


Aangesloten zorgverzekeraars

Kijk voor de meest actuele vergoedingen op de website van uw zorgverzekering. Hieronder vindt u linkjes naar de websites van enkele grote zorgverzekeraars