phone icon 088 - 708 5876 Login medewerkers

Menzis en OCON Orthopedische kliniek blijven partners in Coronatijd

Datum:21 December 2020 15:31

Menzis en OCON Orthopedische kliniek hebben voor 2021 contractafspraken vastgelegd. Dit betekent dat ook in 2021 alle verzekerden van Menzis voor orthopedische en sportmedische zorg terecht kunnen bij OCON.

COVID-19 zorgde voor overbelasting van de Nederlandse ziekenhuizen waardoor veel reguliere zorg moest worden uitgesteld. Jessica ter Hofte, algemeen directeur van OCON: “Wachttijden zijn overal opgelopen. Ook onze patiënten moeten momenteel langer wachten dan zij van ons gewend zijn.” Marcel Berkhout, regiomanager zorg Oost bij Menzis: “Om onze verzekerden toch tijdig van de nodige zorg te kunnen voorzien, zijn we met zorgpartners in de regio in gesprek gegaan. We zien dat zij zich enorm inzetten om, ondanks de zware omstandigheden, samen naar oplossingen te zoeken. Door de afspraken met OCON wordt het mogelijk om de achterstanden de komende maanden in te lopen.”

Christiaan Rompen, orthopedisch chirurg en medisch directeur van OCON is erg te spreken over de constructieve opstelling van Menzis: ‘Je wilt als arts graag datgene bieden waar je patiënt behoefte aan heeft. Orthopedische behandelingen leiden meestal tot een enorme verbetering in kwaliteit van leven en leefkracht: men kan weer meedoen in de maatschappij. Ook de samenleving is gebaat bij tijdige behandeling van goed behandelbare problemen die mensen beletten weer aan het werk te gaan en te kunnen sporten. Of zelfstandig te blijven wonen.’

Voor Menzis en OCON is duidelijk dat ook 2021 voor de zorg geen gewoon jaar zal worden. Beide willen dat patiënten daar zo min mogelijk hinder van ondervinden. De goede relatie tussen OCON en Menzis wordt bevestigd in de gemaakte afspraken voor 2021.