phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Onderzoek 'LOAS Studie'

Ocon is één van de negen ziekenhuizen die een actieve bijdrage levert aan de LOAS Studie.

Over de LOAS Studie
Artrose is de meest voorkomende ziekte van de gewrichten. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de patiënt van het plaatsen van een nieuw gewricht. Zo ontbreekt er nog veel kennis op het gebied van lichamelijk functioneren en deelname in de maatschappij na zo’n operatie.

Om deze situatie te verbeteren is de LOAS studie opgezet, wat staat voor Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study. Dit is een gezamenlijke studie van meerdere ziekenhuizen. Het doel van de LOAS is het meten van de tevredenheid en kwaliteit van leven van patiënten die een nieuwe heup, knie of schouder, of een revisie hiervan, krijgen. Middels vragenlijsten wordt er gekeken naar de langetermijn uitkomsten na deze operaties. Ook onderzoeken wij de behoefte aan informatie, zorg en begeleiding die mensen met artrose hebben. Op deze wijze kunnen wij in de toekomst de behandeling verbeteren. Ten slotte willen we het risico op mogelijke complicaties na de operatie onderzoeken, zoals een bloedprop in de vaten van het been (trombose).

Deelnemen aan de LOAS Studie?
Wordt u binnenkort bij OCON behandeld in verband met artrose van uw heup, knie of schouder en wordt u in het kader hiervan geopereerd? Of staat een revisie operatie aan één van deze gewrichten gepland? Uw orthopeed zal u vragen deel te nemen aan het onderzoek.

Uw bijdrage aan dit onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd.

Deelnamecriteria

  • Patiënten die gepland staan voor een totale heup-, knie- of schouderprothese, of een revisie hiervan.
  • Patiënten die 18 jaar of ouder zijn.
  • Patiënten die de Nederlandse taal voldoende beheersen om de vragenlijsten te begrijpen en in te vullen.
  • Patiënten die in staat zijn vragenlijsten in te vullen (digitaal of op papier).

Meer informatie vindt u op loas.nl

Nooit meer een onderzoek missen?