phone icon 088 - 708 5876 Login medewerkers

Innovatie en onderzoek

Binnen OCON Sportmedische kliniek streven we continu naar verbetering. Om de patiënt van nu en in de toekomst optimale zorg te (blijven) bieden verrichten wij (wetenschappelijk) onderzoek. Met deze onderzoeken richten wij ons op het onderzoeken en verbeteren van de behandelprotocollen. Aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken kunnen wij snel schakelen en bijvoorbeeld behandelprotocollen aanpassen. 

Door het doen van wetenschappelijk onderzoek verdiepen onze specialisten zich in een bepaalde behandeling door wetenschappelijke publicaties te lezen en/of samenwerking te onderhouden met specialisten die elders werkzaam zijn. Op deze manier blijven wij op de hoogte van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen de orthopedische en sportmedische zorg. 

Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door onze onderzoekscoördinator / technisch geneeskundige, technisch geneeskundigen, arts-assistenten, studenten, verpleegkundigen, sportartsen, anesthesisten en orthopedisch chirurgen. De strategische ontwikkelingen, kwaliteit en voortgang van het wetenschappelijk onderzoek worden bewaakt door de onderzoekscoördinator. 

Informatie voor patiënten

Alle gegevens die in het kader van reguliere zorg verzameld worden gebruiken we om onze medische zorg te evalueren. Vanzelfsprekend wordt hierbij vertrouwelijk en anoniem met uw gegevens omgegaan. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit kenbaar maken via [email protected].

U kunt gevraagd worden of u bereid bent mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat meestal om het invullen van een vragenlijst, of het vergelijken van twee bestaande behandelingen. U bent vrij in uw keuze wel of niet deel te nemen. Het onderzoek hoeft niet altijd een direct voordeel voor uzelf op te leveren. Het doel is er dan in gelegen om de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren. Alle gegevens die in het kader van reguliere zorg verzameld worden gebruiken we om onze medische zorg te evalueren. Vanzelfsprekend wordt hierbij vertrouwelijk en anoniem met uw gegevens omgegaan.

Informatie voor studenten

Op dit moment lopen er verschillende medisch-wetenschappelijke onderzoeken binnen OCON. Wij staan open voor verzoeken van studenten tot het doen van afstudeer- en/of wetenschapsstages en kunnen in overleg hierbij ondersteuning en professionele begeleiding bieden. Neem hiervoor contact met ons op via [email protected].

Voor een actueel overzicht van onze onderzoeken en publicaties verwijzen wij u naar ocon.nl/over/innovatie.

Titel Datum
PROFE - Heup- en liesklachten bij professionele vrouwelijke voetbalspelers 10-05-2023
REPAIR - Hechten versus reconstructie van voorste kruisband scheuren in de knie 02-10-2023
Titel Datum
Assessment of fine motor skills of children 01-09-2019
The use of inertial measurement units to assess balance control in premature born children 01-09-2019
Assessing Exercise-Induced Bronchoconstriction in Children; The Need for Testing. 26-04-2019
Acute Anterior Cruciate Ligament Rupture: Repair or Reconstruction? Two-Year Results of a Randomized Controlled Clinical Trial. 01-03-2019
Soft tissue calcifications around the elbow; consider systemic sclerosis 01-01-2016
Can a single dose response predict the effect of montelukast on exercise-induced bronchoconstriction? 22-10-2015